Mulleres matemáticas: 1.Victoria Otero Espinar

Analizar a visibilidade ou invisibilidade da muller no mundo matemático e ofrecer referentes ás nosas alumnas para rachar o teito de cristal e ser quen elas decidan ser, é o obxectivo básico dunha serie de entrevistas que iniciamos con esta entrada.

A primeira delas é á profesora Victoria Otero, catedrática de Análisis Matemático da USC e vicepresidenta primeira da RSME (Real Sociedade Matemática Española)