Elena M. Alonso Prieto: “A produción mineira en Galicia xera máis de 200 millóns de euros e achega o 8% da produción nacional” 

Carla, Lola e Álvaro, alumnos de 3º da ESO, dirixidos pola súa profesora Mariam Rey, demostraron dominio do tema e boas dotes xornalísticas nesta entrevista a profesora Elena Mercedes, da Escola de Minas e Enerxía da UVI

Minería e identidade galega

A minería está íntimamente ligada á identidade do pobo galego. O alumnado de Tecnoloxía de 3º ESO traballou en grupos nos distintos aspectos que vertebran esta vinculación, conformando a nosa paisaxe e a nosa cultura.
 Obradoiros, conferencias, exposicións, reprodución de figuras de Sargadelos… e un longo etc. Canto traballaron estes rapaces e rapazas e canto traballou a súa profesora Marian Rey!

Tecendo Identidade(s) dende a minaría

A nosa compañeira Marian Rey está a traballar este sector dentro do proxecto TecendoIdentidade(s) Nesta ocasión contamos cunha charla impartida pola directora da Escola de Enxeñaría de Minas e da Enerxía da Universidade de Vigo, que permitiu, abordar a explotación sostible dos espazos mineiros así como a súa recuperación ao remate da explotación. Asemade, permitiu reflexionar sobre a escasa presenza de mulleres neste sector e as súas causas.

Dende antano a minaría forma parte do noso patrimonio: estaño na Idade de Bronce, ouro aproveitado polos romanos, wolframio, ferro, chumbo…Pero tamén a pedra que labraron os nosos canteiros, a lousa e a tella… Materiais de noso cos que fomos quen de xerar unha industria moderna, punteira no mercado mundial, e da que cómpre sentírmos fachenda.