Compostela de onte e de hoxe

A rapazada de 1º ESO achegouse ao traballo dunha historiadora a través da busca e análise de fontes como son as fotografías antigas da súa cidade, Compostela. Os cambios urbanísticos, os usos da cidade e o cambio nas tradicións que foron mudando amosan unha sociedade cambiante.
Neste recompilación de fotos vemos trasposta a foto antiga ao panorama actual que nos obriga a comprender algúns dos principais cambios da urbe.
Ademais, tamén demos cabida a outras vilas como Noia ou Celanova que nos permite ampliar a perspectiva inicial coñecendo outras realidades.

Velaquí tes a recomplicación de fotografías!

Este percorrido que vai dende o século XIX ata a actualidade ten a súa ruta creada na app My Maps. Anímate e mergúllate nel!

construciónS de identidadeS e cidadaníaS

Identidade e cidadanía son dous conceptos que camiñan da man na historia contemporánea.

O alumnado de 4º da ESO do IES Xelmírez I, dirixido pola súa profesora Judith Carbajo, investigou a evolución do discurso dos dereitos humanos o papel que acadan homes e mulleres dentro deste camiño de conquistas, apoios e atrancos cos que contaron. Descubriron como se foi construíndo o discurso identitario e democrático.

Neste camiño de descubertas, foron elaborando o seu propio libro! Nel parecen recollidas identidades de xénero e outras excluídas da Historia.