Elena M. Alonso Prieto: “A produción mineira en Galicia xera máis de 200 millóns de euros e achega o 8% da produción nacional” 

Carla, Lola e Álvaro, alumnos de 3º da ESO, dirixidos pola súa profesora Mariam Rey, demostraron dominio do tema e boas dotes xornalísticas nesta entrevista a profesora Elena Mercedes, da Escola de Minas e Enerxía da UVI

Minería e identidade galega

A minería está íntimamente ligada á identidade do pobo galego. O alumnado de Tecnoloxía de 3º ESO traballou en grupos nos distintos aspectos que vertebran esta vinculación, conformando a nosa paisaxe e a nosa cultura.
 Obradoiros, conferencias, exposicións, reprodución de figuras de Sargadelos… e un longo etc. Canto traballaron estes rapaces e rapazas e canto traballou a súa profesora Marian Rey!