Quen somos?

Somos profesoras e profesores aos que nos gusta traballar en equipo. Iniciamos este PDI co obxectivo de acompañar o noso alumnado no proceso de construción da súa identidade, pero tamén para podermos reflexionar conxuntamente sobre as múltiples identidades que configuran o futuro dunha sociedade complexa, diversa e plural.

Ademais doutras colaboracións puntuais, o noso equipo está constituído por:

Artes Plásticas

Natalia Val Guerreiro

Bioloxía e Xeoloxía

Rosa Blanco Veiga

Antonio González Méndez

Coeducación e Igualdade

Carme Moure Espiño

Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística

Sagrario Torrado Blanco

Educación Relixiosa

Teresa Abalde Fernández

Física e Química

Marián Rey Liste

Francés

Rosaura Rodríguez García

Lingua e Literatura Galegas

Olga Iglesias de la Fuente

Alexandra Pacheco González

Lingua Castelá

Marta Villa López

Portugués

Mabel Prado Bustillo

Matemáticas

Teresa Castro Paz

Mª Victoria Fraga González

Cruz López Quintela

Xaime  Suárez


Xeografía e Historia

Judith Carbajo Vázquez

Lucas Espasandín Soneira

Alba Serén Reija